„In stare de bine” 2021

#INSTAREDEBINE este un program adresat organizatiilor neguvernamentale din Romania, sustinut de Kaufland Romania si implementat de Fundatia pentru Dezvoltarea Societitii Civile (FDSC).

Pentru anul 2021, Programul In stare de bine pune la dispozitie organizatiilor neguvernamentale 4.870.000 lei, impartiti in 2 Apeluri de proiecte, pentru initiative in domeniile cultura, sport sau viata sanatoasa.

Obiectivul programului: Cresterea calitatii vietii locuitorilor din comunitatile rurale si urbane, prin sprijinirea initiativelor care au un impact pozitiv în domeniile Cultura, Sport sau Viata Sanatoasa si care se adreseaza grupurilor vulnerabile si comunitatilor din care acestia fac parte.

In contextul acestui program, beneficiari din grupuri vulnerabile includ beneficiari din urmatoarele categorii: copii in situatie de risc (saracie, abandon şcolar, delincventa juvenila, cu parinti aflati la munca in strainatate); copii aflati in sistemul de stat de protectie a copilului; tineri care au parasit sistemul de protectie a copiilor; someri; persoane afectate de saracie, marginalizare; familii vulnerabile (monoparentale, cu mai mult de doi copii etc.); persoane cu dizabilitati; persoane care sufera de boli incurabile, de boli cronice sau afectate de boli profesionale; persoane de etnie roma aflate in situatii de risc ridicat; persoane afectate de violenta domestica sau de gen; vârstnici saraci sau fara sprijin familial; persoane fara adapost; persoane dependente de consumul de droguri, alcool sau alte substante toxice; victime ale traficului de fiinte umane; imigranti, refugiati, azilanti aflati in situatii de risc; persoane cu HIV/SIDA; persoane eliberate din detentie; persoane afectate de discriminare sau de discursul instigator la ura (pe baza de etnie, gen, sex, orientare sexuala, nationalitate, religie etc.). Solicitantii se pot adresa si altor categorii de beneficiari care nu au fost detaliate in prezentul ghid, atât timp cât dovedesc contextul vulnerabilitatii acestora, in raport cu obiectivele Programului.

Programul se adreseaza organizatiilor neguvernamentale din Romania (asociatii, fundatii sau federatii). Mai multe informatii cu privire la eligibilitatea solicitantilor se regasesc in Ghidul Solicitantului..

Domeniile de actiune

- Cultura: proiecte care stimuleaza si faciliteaza expunerea si implicarea grupurilor vulnerabile si a comunitatilor din care acestea fac parte la activitati culturale/creatia culturala sau care prin activitati culturale  contribuie la prevenirea/combaterea situatiilor de vulnerabilitate a cetatenilor sau care contribuie la cresterea gradului de intelegere a unor situatii de inegalitati sociale  prin produse culturale, implicand si grupurile vulnerabile vizate sau care valorifica patrimoniul cultural, inclusiv imaterial, pentru dezvoltarea rurala si urbana in beneficiul si impreuna cu grupurile vulnerabile vizate;

- Sport: proiecte care cresc participarea si faciliteaza expunerea grupurilor vulnerabile si a comunitatilor din care acestea fac parte la activitati de educatie fizica si sport, inclusiv evenimente sportive la nivelul comunitatii sau care, prin activitati sportive, contribuie la prevenirea/combaterea situatiilor de vulnerabilitate a cetatenilor;

- Viata sanatoasa: proiecte care vizeaza reducerea inegalitatilor sociale ale grupurilor vulnerabile si comunitatilor din care acestea fac parte, printr-o abordare integrata, impreuna cu acestea, a mai multor aspecte ale vietii personale si sociale ale acestora, precum: starea de sanatate si integritate fizica (acces la servicii de sanatate, educatie pentru sanatate, conditii mai bune pentru  o viata sanatoasa etc.), starea de sanatate mintala (acces la servicii, educatie si constientizare pentru sanatate mintala), sanatatea relatiilor (sprijin pentru cresterea increderii pentru a avea relatii eficiente cu cei din jur, sprijin pentru recunoasterea si evitarea relatiilor abuzive, degradante, discriminatorii, reducerea unor factori de risc, precum conditii vatamatoare de locuit etc.), crearea si mentinerea de obiceiuri sanatoase (nutritie adecvata, miscare si sport, igiena, combaterea consumului de substante, etc) si preventia aparitiei situatiilor ce duc la inegalitate.

Valoarea finantarilor

Valoarea minima a sprijinului financiar acordat pentru un proiect, numit în continuare finantare nerambursabila din fonduri private in cadrul primului Apel, este de 50.000 lei, iar valoarea maxima nu poate depasi 240.000 lei.

Bugetul total al Programului pentru anul 2021 este de 4.870.000 lei. Pentru cel de-al doilea apel se aloca 2.435.000 lei, la care se adauga eventualele sume ramase necontractate din Apelul 1. 

In cazul in care activitatile propuse prin proiect necesita costuri mai mari decat finantarea solicitata, solicitantul poate sa asigure diferenta necesara printr-o contributie in numerar din alte surse, cu conditia ca aceasta sa fie cel mult egala cu valoarea finantarii solicitate pentru proiect. Aceasta contributie va fi detaliata in sectiunea corespunzatoare din Cererea de finantare (precizand inclusiv sursele) si nu va fi inclusa in bugetul proiectului

PERIOADA DE DEPUNERE A PROIECTELOR PENTRU APELUL 2 DE PROPUNERI DE PROIECTE DIN 2021 ESTE INTRE 23 iunie 2021, ORA 09:00 SI 25 iunie 2021, ORA 16:00

 

Mai multe detalii pe www.instaredebine.ro.

 

Parteneriat

Kaufland se numara printre cele mai mari companii de retail din Europa, cu peste 1.200 magazine in 7 tari. Asumarea responsabilitatii ecologice si sociale este un aspect esential al politicii corporative Kaufland. Cea mai mare parte a proiectelor CSR sunt desfasurate in parteneriat cu asociatii neguvernamentale regionale sau nationale si urmaresc implementarea de programe sociale complexe ce se adreseaza unor grupuri mari de beneficiari. Pentru mai multe informatii vizitati www.kaufland.ro.

Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile (FDSC) este o organizatie neguvernamentala, independenta, infiintata in anul 1994. FDSC promoveaza o societate civila puternica si sustenabila, care contribuie la apararea valorilor democratice, prin sprijinirea actorilor societatii civile, mobilizarea de resurse, incurajarea unui mediu favorabil si intarirea cooperarii cu celelalte sectoare. Fundatia dezvolta proiecte in domenii precum educatia, incluziunea sociala, economia sociala, valori europene, cooperarea pentru dezvoltare, deruleaza cercetari, campanii de promovare si advocacy si administreaza programe de finantare pentru organizatiile neguvernamentale. Mai multe detalii sunt disponibile la www.fdsc.ro.

Fondul pentru Inovare Civica

Fondul pentru Inovare Civica (CIF) este un program de finantare adresat organizatiilor neguvernamentale, dezvoltat de Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile (FDSC)  in 2011, ca raspuns la situatia si nevoile societatii civile din Romania.
CIF doreste sa fie un catalizator al potentialului cetatenilor de  a-si transforma si dezvolta comunitatile.

Obiectivul programului este sa sprijine initiative si actiuni civice inovatoare ale organizatiilor neguvernamentale din Romania, responsabilizarea si cresterea participarii active a cetatenilor pentru a contribui la dezvoltarea comunitatii.    

In anii anteriori, prin CIF  au fost  finantate  proiecte in urmatoarele domenii:
-    Mobilizarea si responsabilizarea cetatenilor, inclusiv in vederea unui acces imbunatatit la energie
-    Actiuni de advocacy si monitorizare a institutiilor/autoritatilor publice
-    Educatie civica si implicarea copiilor si tinerilor in viata comunitatii

Fondul pentru Inovare Civica a fost inca de la inceput sustinut exclusiv de donatori privati, precum  Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe sau donatori din Romania reprezentati in special de sectorul de afaceri prin companii responsabile social ca Enel Romania, OMV PETROM, Raiffeisen Bank si Ursus Breweries.

Incepand cu 2015, programul se deruleaza in parteneriat cu Romanian-American Foundation, care se alatura FDSC intr-un efort de a incuraja comunitatile sa isi contureze propriile modele de dezvoltare si implicare civica. Programul se va adresa in anii urmatori cu precadere organizatiilor mici, care lucreaza la firul ierbii, si al caror buget nu depaseste 240.000 lei/an.