In Stare de Bine

INSTAREDEBINE este un program adresat organizatiilor neguvernamentale din Romania, sustinut de Kaufland Romania si implementat de Fundatia pentru Dezvoltarea Societitii Civile (FDSC).

Apelul de proiecte 2/2022 -  Programul In Stare de Bine

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) lansează Apelul 2 din 2022 pentru propuneri de proiecte în cadrul Programului În Stare de Bine. Programul În Stare de Bine este un program de finanțare adresat organizațiilor neguvernamentale din România, susținut de Kaufland România și implementat de FDSC. Programul pune la dispoziția organizațiilor neguvernamentale 1.000.000 euro/ anual pentru inițiative destinate grupurilor vulnerabile, în domeniile cultură, sport și viață sănătoasă.
       
Obiectivul programului este creșterea calității vieții grupurilor vulnerabile și a comunităților din care acestea fac parte, prin sprijinirea inițiativelor din domeniile Cultură, Sport sau Viaţă Sănătoasă care au un impact pozitiv asupra acestora.

Domeniile de acțiune
●    Cultură: proiecte care facilitează implicarea grupurilor vulnerabile şi a comunităţilor din care acestea fac parte în activități culturale sau proiecte care contribuie la prevenirea/combaterea situaţiilor de vulnerabilitate a cetăţenilor sau care contribuie la creșterea gradului de înțelegere a unor situații de inegalitate socială prin activități sau produse culturale, implicând și grupurile vulnerabile vizate sau proiecte care valorifică patrimoniul cultural, inclusiv imaterial, pentru dezvoltarea comunităților rurale și urbane în beneficiul și împreună cu grupurile vulnerabile vizate;
●    Sport: proiecte care facilitează implicarea grupurilor vulnerabile şi a comunităţilor din care acestea fac parte în activităţi de educaţie fizică şi sport, inclusiv evenimente sportive comunitare sau proiecte care contribuie la prevenirea/combaterea situaţiilor de vulnerabilitate a cetățenilor prin activități sportive;
Atenție! Organizațiile care vor înscrie proiect în domeniul sport trebuie să aibă experiență în lucrul direct cu beneficiari din grupuri vulnerabile sau să includă în proiect parteneriat/colaborare cu alte organizații sau instituții publice care lucrează cu astfel de beneficiari;
●    Viață sănătoasă: proiecte care facilitează implicarea grupurilor vulnerabile în activități care vizează reducerea inegalităților sociale prin abordarea mai multor aspecte ale vieții personale și sociale precum: starea de sănătate și integritate fizică (acces la servicii medicale, educație pentru sănătate, terapii de specialitate pentru recuperare fizică,.), starea de sănătate mintală (acces la servicii de sănătate psihică, educație pentru sănătate și conștientizare provocărilor și problematicilor asociate sănătății mintale), sănătatea relațiilor (educație și sprijin pentru dezvoltarea relațiilor interpersonale eficiente, educație și sprijin pentru recunoașterea și evitarea relațiilor abuzive, degradante, discriminatorii, reducerea unor factori de risc, precum condiții precare de locuire/muncă etc.), stimularea și menținerea de obiceiuri sănătoase (nutriție adecvată, mișcare și sport, educație pentru igienă, combaterea consumului de substanțe, etc).

Valoarea granturilor

Bugetul total al Apelului 2/2022 este de 3.068.270 lei. la care se pot adăuga și eventualele sume rămase necontractate în primul apel al acestui an.
Organizațiile vor putea solicita pentru propunerile lor de proiect o finanțare cuprinsă între 50.000 lei și 250.000 lei.


Durata proiectelor
Durata proiectelor în cadrul Apelului 2/2022 poate fi cuprinsă între minim 4 luni și maxim 7 luni, cu condiția ca durata implementării activităților să nu depășească data de 31 martie 2023.  Perioada estimată de începere a proiectelor pe termen mediu este începutul lunii septembrie 2022.

Cum aplici

Pentru acest apel o organizație nu poate depune mai mult de 1 propunere de proiect în calitate de solicitant și poate primi finanțare în calitate de solicitant sau partener pentru maxim 1 propunere de proiect.

Procedura de aplicare constă în completarea și transmiterea unui formular de cerere de finanțare și a anexelor aferente acesteia printr-un sistem de aplicare exclusiv online, în perioada 8 iunie 2022 (ora 9:00) – 10 iunie 2022 (ora 16:00).

Mai multe detalii cu privire la aplicarea online sunt prezentate în Ghidul Solicitantului.

Evaluare și selecție
Procesul de evaluare a propunerilor de proiect include 2 componente principale:

  •      Evaluarea aplicațiilor primite în baza unor criterii de selecție și selectarea unei liste scurt de proiecte;
  •      Prezentarea proiectelor de către organizațiile selectate în lista scurtă întru-un eveniment tip ”Elevator Pitch”, în cadrul unui comitet de selecție format din membri Kaufland România și membri FDSC. În urma acestui eveniment vor fi selectate propunerile ce vor primi finanțare.

Mai multe detalii cu privire la procedura de evaluare și selecție sunt prezentate în Ghidul Solicitantului.

 

Documentele aferente Apelului 2/2022 - In stare sa Ajut pentru propuneri de proiect pot fi descarcate de pe pagina https://instaredebine.ro/ce-finantam/.

Conectare.Dezvoltare.Acces

Apelul de proiecte Conectare.Dezvoltare.Acces, susținut de către Enel România și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile este un apel privat de finanțare ce vizează susținerea proiectelor dezvoltate de către organizații neguvernamentale din România în beneficiul comunităților vulnerabile, în vederea sprijinirii zonelor slab dezvoltate în termeni de acces la servicii, educaţie, ocupare, sănătate etc.


Obiectivul apelului este creșterea calității vieții persoanelor care aparțin unor comunități vulnerabile.

Vor fi sprijinite inițiativele care au un impact pozitiv în următoarele domenii: accesul la educație, accesul la energie, și dezvoltarea economică a zonelor slab dezvoltate prin acțiuni de inovare socială (inclusiv integrarea persoanelor din grupuri dezavantajate).

Apelul de proiecte este dedicat inițiativelor organizațiilor neguvernamentale din România care contribuie la cel puțin una din cele trei priorități de intervenție, ce au ca reper principal Obiectivele de Dezvoltare Durabilă - ODD (adoptate în 2015 de către statele membre ale Organizației Națiunilor Unite).


Bugetul total al apelului de proiecte este în valoare de 750.000 RON iar sprijinului financiar acordat pentru un proiect este de minim 50.000 RON și maxim 120.000 RON.

Fondul pentru Inovare Civica

Fondul pentru Inovare Civica (CIF) este un program de finantare adresat organizatiilor neguvernamentale, dezvoltat de Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile (FDSC)  in 2011, ca raspuns la situatia si nevoile societatii civile din Romania.
CIF doreste sa fie un catalizator al potentialului cetatenilor de  a-si transforma si dezvolta comunitatile.

Obiectivul programului este sa sprijine initiative si actiuni civice inovatoare ale organizatiilor neguvernamentale din Romania, responsabilizarea si cresterea participarii active a cetatenilor pentru a contribui la dezvoltarea comunitatii.    

In anii anteriori, prin CIF  au fost  finantate  proiecte in urmatoarele domenii:
-    Mobilizarea si responsabilizarea cetatenilor, inclusiv in vederea unui acces imbunatatit la energie
-    Actiuni de advocacy si monitorizare a institutiilor/autoritatilor publice
-    Educatie civica si implicarea copiilor si tinerilor in viata comunitatii

Fondul pentru Inovare Civica a fost inca de la inceput sustinut exclusiv de donatori privati, precum  Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe sau donatori din Romania reprezentati in special de sectorul de afaceri prin companii responsabile social ca Enel Romania, OMV PETROM, Raiffeisen Bank si Ursus Breweries.

Incepand cu 2015, programul se deruleaza in parteneriat cu Romanian-American Foundation, care se alatura FDSC intr-un efort de a incuraja comunitatile sa isi contureze propriile modele de dezvoltare si implicare civica. Programul se va adresa in anii urmatori cu precadere organizatiilor mici, care lucreaza la firul ierbii, si al caror buget nu depaseste 240.000 lei/an.