Apelul de proiecte 2015 din programul Fondul pentru Inovare Civica 2014/5

Data de inceput pentru cererea de finantare : 2015-09-21, 19:00
Data de sfarsit pentru cererea de finantare : 2015-10-12, 16:00

Data de inceput pentru aplicarea scrisorii de intentie : 2015-05-15, 10:30
Data de sfarsit pentru aplicarea scrisorii de intentie : 2015-07-03, 16:00
Descriere

 Lista proiectelor finantate

                                                                 

Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile (FDSC) lanseaza apelul pentru propuneri de proiecte 2015 al Fondului pentru Inovare Civica (CIF).  CIF este un program de finantare adresat organizatiilor neguvernamentale, dezvoltat in parteneriat cu Romanian-American Foundation  si  Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe si sprijinit de donatori privati din Romania reprezentati in special de sectorul de afaceri prin urmatoarele companii responsabile social:  OMV PETROM si Raiffeisen Bank.

Obiectivul programului de finantare
Fondul pentru Inovare Civica isi propune sa sprijine initiative si actiuni civice inovatoare ale organizatiilor neguvernamentale din Romania, responsabilizarea si cresterea participarii active a cetatenilor pentru a contribui la dezvoltarea comunitatii.    

Prin intermediul programului vor fi sprijinite initiative in urmatoarele domenii:
-    Mobilizarea si responsabilizarea cetatenilor
-    Actiuni de advocacy si monitorizare a institutiilor/autoritatilor publice
-    Educatie civica si implicarea copiilor si tinerilor in viata comunitatii


Finantarea este dedicata organizatiilor neguvernamentale din Romania. O organizatie poate depune cel mult 3 scrisori de intentie,  in calitate de solicitant sau partener, dintre care maxim 2 in calitate de solicitant.  
Mai multe informatii cu privire la eligibilitatea solicitantului si partenerilor se regasesc in Ghidul Solicitantului.

Valoarea finantarilor
Valoarea estimativa a finantarilor acordate va fi de maxim 60.000 Lei / proiect.
Contributia proprie nu este obligatorie, dar sunt apreciate proiectele care aduc co-finantare indiferent de linie/capitol de buget.
Suma alocata pentru acest Apel pentru propuneri de proiecte este de 275.000 dolari.

Durata proiectelor
In cadrul acestui program de finantare, durata recomandata pentru implementarea proiectelor este  cuprinsa intre 4 si 12 luni, dar nu exista o limitare stricta in acest sens.

Modalitate de aplicare
Procedura de aplicare consta initial in completarea Scrisorii de intentie (fara alte anexe suplimentare) exclusiv printr-un sistem de aplicare online. Doar solicitantii ai caror Scrisoare de intentie a fost selectata vor transmite Cererea de finantare cu toate anexele aferente. Detalii cu privire la aplicarea online sunt prezentate in Ghidul Solicitantului.
Termenul limita de depunere a Scrisorii de intentie este 03 iulie 2015, ora 16.00.


Potentialii solicitanti pot adresa intrebari referitoare la acest apel  prin e-mail, telefon sau fax pana la data de 30 iunie 2015 (inclusiv) in atentia: Raluca Teodor; E-mail: inovarecivica@fdsc.ro;  telefon: 021 310 01 81; fax: 021 310 01 80.
Raspunsurile vor fi transmise pana cel mai tarziu 2 iulie 2015, iar intrebarile care prezinta interes si pentru alti solicitanti, impreuna cu raspunsurile aferente, vor fi publicate pe pagina de internet a Programului.

Documentele aferente prezentului Apel pentru propuneri de proiect pot fi descarcate de mai jos:

Ghidul solicitantului
Model scrisoare de intentie

De asemenea, sunt puse la dispozitie spre consultare si urmatoarele documente:

Cererea de finantare
Bugetul proiectului
Declaratia Solicitantului