Componenta 2. JUSTITIE SOCIALA - Subcomponenta 2.1 Dezvoltarea comunitatilor rurale interetnice din programul Fondul ONG - Runda 2

Data de inceput pentru cererea de finantare : 2014-08-18, 14:00
Data de sfarsit pentru cererea de finantare : 2014-10-17, 16:00
Descriere

Obiectivul general al Componentei JUSTITIE SOCIALA este de a contribui la combaterea excluziunii sociale si reducerea disparitatilor din cadrul societatii si dintre diversele grupuri din societate. Componenta vizeaza in special actiuni care demonstreaza rezultate masurabile in ceea ce priveste combaterea saraciei si a inegalitatilor sociale.

Obiectivul specific al Subcomponentei Dezvoltarea comunitatilor rurale interetnice este de a contribui pe termen mediu si lung la dezvoltarea comunitatilor interetnice dezavantajate si la imbunatatirea situatiei populatiei de etnie roma.

 

Pentru mai multe informatii va rugam sa consultati Ghidul Solicitantilor si anexele acestuia:

Pentru o constructie solida a cererii de finantare, va rugam sa aveti in vedere si documentele necesare in perioada de contractare. Acestea pot fi consultate AICI.

Aceasta componenta este administrata de Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi (CRCR).

                                                                  CRCR