Apelul de proiecte 2 din programul „In stare de bine” 2019

Data de inceput pentru cererea de finantare : 2019-06-11, 9:00
Data de sfarsit pentru cererea de finantare : 2019-06-13, 16:00
Descriere

Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile (FDSC) lanseaza Apelul 2 pentru propuneri de proiecte 2019 in cadrul Programului „In stare de bine". Programul „In stare de bine" este un program de finantare adresat organizatiilor neguvernamentale din Romania, sustinut de Kaufland Romania si implementat de FDSC.

Obiectivul programului este cresterea calitatii vietii locuitorilor din comunitatile rurale si urbane, prin sprijinirea initiativelor care au un impact pozitiv in domeniile Cultura, Sport sau Viata Sanatoasa si care se adreseaza cu prioritate grupurilor vulnerabile.

Programul se adreseaza organizatiilor neguvernamentale din Romania (asociatii, fundatii sau federatii). Mai multe informatii cu privire la eligibilitatea solicitantilor se regasesc in Ghidul Solicitantului.

Domeniile de actiune

  • Cultura: proiecte care stimuleaza expunerea si implicarea grupurilor vulnerabile si a comunitatilor din care acestea fac parte in activitati culturale/creatie culturala, sau care prin activitati culturale contribuie la prevenirea/combaterera situatiilor de vulnerabilitate a cetatenilor sau care contribuie la promovarea patrimoniului cultural, inclusiv imaterial, si valorificarea sa pentru dezvoltarea rurala si urbana in beneficiul grupurilor vulnerabile;
  • Sport: proiecte care cresc participarea grupurilor vulnerabile si a comunitatilor din care acestea fac parte la activitati de educatie fizica si sport, inclusiv evenimente sportive la nivelul comunitatii sau care, prin activitati sportive, contribuie la prevenirea/combaterea situatiilor de vulnerabilitate a cetatenilor;
  • Viata sanatoasa: proiecte care implica grupurile vulnerabile si comunitatile din care acestea fac parte in promovarea si adoptarea unui stil de viata sanatos, prin informare, activitati educationale sau de suport, abordand tematici precum nutritie, sanatate mintala, sanatatea relatiilor, educatie pentru sanatate, prevenirea discriminarii, a violentei domestice sau de gen, a consumului de substante (tutun, alcool, droguri etc.).

Valoarea finantarilor

Valoarea maxima a finantaarii nerambursabile acordate este de 235.000 lei/proiect.

Contributia proprie nu este obligatorie. In formularul cererii de finantare solicitantii pot mentiona si justifica si contributie proprie in natura, daca este cazul, insa aceasta nu va fi cuantificata si nu va fi inclusa in bugetul proiectului.

Doar pentru domeniul cultura, in cazul in care activitatile propuse prin proiect necesita costuri mai mari decat finantarea solicitata, solicitantul poate sa asigure diferenta necesara printr-o contributie in numerar din alte surse, cu conditia ca aceasta sa fie cel mult egala cu valoarea finantarii solicitate pentru proiect. Aceasta contributie va fi detaliata in sectiunea corespunzatoare din Cererea de finantare (precizand inclusiv sursele) si nu va fi inclusa in bugetul proiectului.

Suma alocata pe program pentru anul 2019 pentru propunerile de proiecte este de 4.455.000 de lei.

Durata proiectelor

Nu exista o limitare stricta a duratei proiectelor, insa acestea trebuie sa isi incheie implementarea activitatilor pana la data de 28 februarie 2020.

Modalitatea de aplicare

O organizatie poate depune un singur proiect in cadrul fiecarui apel de proiecte in calitate de solicitant sau partener si poate primi o finantare nerambursabila pentru un singur proiect pe perioada intregului Program.

Procedura de aplicare consta in completarea exclusiv prin sistemul de aplicare online a Cererii de finantare (si a anexelor aferente acesteia). Detalii cu privire la aplicarea online sunt prezentate in Ghidul Solicitantului.

Perioada de depunere a proiectelor pentru Apelul 2 de propuneri de proiecte din 2019 este intre 11 iunie, ora 9:00 si 13 iunie, ora 16:00.

Solicitantii pot adresa intrebari referitoare la acest apel  prin email la adresa laura.cireasa@fdsc.ro sau telefonic la 021 310 01 81. Persoana de contact: Laura Cireasa.

Intrebarile care prezinta interes si pentru alti solicitanti, impreuna cu raspunsurile aferente, vor fi publicate pe website-ul programului, intr-o sectiune dedicata.

In cazul intampinarii unor dificultati legate de utilizarea sistemului online, solicitantii pot adresa intrebari prin email la adresa support@fdsc.ro sau telefonic la 021 310 01 81 pana la inchiderea apelului.

 

Documentele aferente Apelului 2 pentru propuneri de proiect pot fi consultate pe site-ul programului www.instaredebine.ro